ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ

‘ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಮೇಘಾ

ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಬೇಡಿಕೆ

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್

ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ‘ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ

ನಾಯಕ  ಅನಿರುದ್ಧ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಧಾರಾವಾಹಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಘಾ