ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್

ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್

ನಭಾ ನಟೇಶ್​ಗೆ ಇದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

ಟಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ನಟಿ

ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ