ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರಣಿತಾ

ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರಣಿತಾ

ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಫೋಟೋ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಣಿತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ