ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ವೆಕೇಶನ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಧಿಕಾ

ಕುಟುಂಬದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಯಶ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್

ರಾಧಿಕಾಗೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ