ಆಹಾ.. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆಂದ ‘ಕನ್ನಡತಿ’ ರಂಜನಿ

‘ಕನ್ನಡತಿ’ ನಟಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್​

ಭುವಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು ರಂಜನಿ

ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿ

ನಟಿಗೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ