ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಿಂಚಿಂಗ್

‘ಕನ್ನಡತಿ’  ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಸಾರಾ

ವರುಧಿನಿ  ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ

ವರು ಎಂದೇ  ಫೇಮಸ್  ಸಾರಾ

ಬೋಲ್ಡ್  ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ  ನಟಿ