ಪಡ್ಡೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್

‘ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 3’  ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ

ನಟಿಗೆ ಇದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ನಟಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ನಟಿ