ಏನಿದು ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವತಾರ?

ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್

ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್

ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಫೋಟೋ

ಉರ್ಫಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ

ಟೀಕೆಗೂ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಉರ್ಫಿ

‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ’ ಮೂಲಕ ಉರ್ಫಿ ಫೇಮಸ್

ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಉರ್ಫಿ