ಫಿಟ್​ನೆಸ್​ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ವೇದಿಕಾ

ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವೇದಿಕಾ

ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಈ ನಟಿ

ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ನಟಿ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕಾ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್