ಕನ್ನಡ ಕಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ‌

Kiccha Sudeep Kannada | ಕನ್ನಡ ಕಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಖಡಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ‌