ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್‌ ನೀರಿಗೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್‌ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್‌ ನೀರಿಗೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್‌ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

  • TV9 Web Team
  • Published On - 12:40 PM, 6 Mar 2021
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್‌ ನೀರಿಗೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್‌ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್‌ ನೀರಿಗೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್‌ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು