ದರ್ಶನ್ ಸರ್ DIETನಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೂಡ್‌ಔಟ್‌ ಆಗಿರ್ತಾರೆ

Roberrt Producer Umapathy Gowda | ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಡಯೇಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮದವೇರಿದ ಆನೆಯಿದ್ದಂಗೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ DIETನಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೂಡ್‌ಔಟ್‌ ಆಗಿರ್ತಾರೆ

  • TV9 Web Team
  • Published On - 10:01 AM, 5 Mar 2021
ದರ್ಶನ್ ಸರ್ DIETನಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೂಡ್‌ಔಟ್‌ ಆಗಿರ್ತಾರೆ
ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಡಯೇಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮದವೇರಿದ ಆನೆಯಿದ್ದಂಗೆ