ಲಾಕ್​ಡೌನ್ ನಡುವಿನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಂಡಿರಾ? ನೋಡಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು

Bengaluru Lockdown photos: ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ..ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಲೋಕದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ( ಚಿತ್ರಗಳು: ಅಪೂರ್ವ ಕುಮಾರ್ ಬಾಳೆಗೆರೆ)

ಲಾಕ್​ಡೌನ್ ನಡುವಿನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಂಡಿರಾ? ನೋಡಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು
ಇದೇ ನೋಡಿ..ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೌನ್ ಹಾಲ್. ಲಾಕ್​ಡೌನ್​ ಜಾರಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಟೌನ್​ಹಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೌನದ್ದೇ ಸದ್ದು..