ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ನಟ ಚರಣ್ ರಾಜ್ – ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಮುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ನಟ ಚರಣ್ ರಾಜ್ - ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಮುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?


ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ನಟ ಚರಣ್ ರಾಜ್ – ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಮುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗೃತೆ‌ ಮಾತು ಹೇಳಿರೋ ನಟ ಚರಣ್ ರಾಜ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ನಟ ಚರಣ್ ರಾಜ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಮುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..
(senior actor charan raj on coronavirus rampage in karnataka)

 SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 9ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪುತ್ರ ಚರಣ್