ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ 6 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ -ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಜನರು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ.

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ 6 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ -ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
Follow us
|

Updated on:Jun 07, 2024 | 4:50 PM

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ – ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ‘ಶಾಸ್ತ್ರ’ ಅಕ್ಷರಶಃ ‘ವಿಜ್ಞಾನ’ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ! ವಾಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಅಂತಃಶ್ಚೇತನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಇದ್ದರೆ (Vastu dosha) ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

#1 ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮೆ -Vastu dosha in Pooja Room

ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಜನರು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಹ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ತಪ್ಪುಗಳು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ಈಶಾನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಕೋನ ಅಥವಾ ದೇವರ/ಗುರುಗ್ರಹದ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವುದು. ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪೂಜಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿಪರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪರದೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.

#2 ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ರಚನೆ (Structure) -Vastu dosha in Pooja Room

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ/ ರಚನೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಕೋನೀಯವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಬೃಹತ್ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ರಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಆಯತಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ರಚನೆಯು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ – ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದ ಛಾವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಇದು ಶಿಖರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಪುರ-ಆಕಾರದ ಪೂಜಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪುರದ ಆಕಾರದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವೇ? ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ! ಪಿರಮಿಡ್-ಆಕಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮರದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.

#3 ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ಪ್ರವೇಶ (Entrance) – Vastu dosha in Pooja Room

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ: ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲದ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ, ಹೊರಕ್ಕೆ-ತೆರೆಯುವ ಬಾಗಿಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಡಗಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಶಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಡವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೃತ್ತಿಪರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.

#4 ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ಬಳಸಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣಗಳು – Vastu dosha in Pooja Room

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಲ್ಲದು: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಗಾಢ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಏಕೆ?

ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬಾರದೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೈವತ್ವದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿಯಂತಹ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯ ಸೆಳವು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಘಟಕದ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಾಢ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡಿ.

ವೃತ್ತಿಪರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಪೂಜಾ ಘಟಕವು ಮಂಗಳಕರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ!

#5 ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಾಡಲು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು – Vastu dosha in Pooja Room

ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ? ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ!

ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶೇಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಿಸಬಹುದಾದ ದೇವತೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

ವೃತ್ತಿಪರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ! ನೀವು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಕೋಣೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

#6 ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (Storage) – Vastu dosha in Pooja Room

ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವು ಕೇವಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೂಜೆಯ ಪರಿಕರಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಚಾಪೆಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಉತ್ತಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಇಡಬಾರದು. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.

ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇಖರಣೆಯು ಅಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಶೇಖರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳು ಪೂಜಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಯಾವುದೂ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಈ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Published On - 4:46 pm, Fri, 7 June 24

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ
ಶಿರೂರು ದುರಂತ ನಡೆದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದೇಹಗಳು
ಶಿರೂರು ದುರಂತ ನಡೆದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದೇಹಗಳು
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ವಾಚ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ವಾಚ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಗ್ರಹಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಭಾತ್ಯಾಗ
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಗ್ರಹಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಭಾತ್ಯಾಗ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೋನಲ್-ತರುಣ್ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೋನಲ್-ತರುಣ್ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ
ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಪುನರಾರಂಭ; ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಪುನರಾರಂಭ; ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ದಯಾನಂದ್​ ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್​​
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ದಯಾನಂದ್​ ಬುಲೆಟ್ ರೈಡ್​​
ಬಾಸ್ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು; ಪ್ರದೋಶ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಬಾಸ್ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು; ಪ್ರದೋಶ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೀಗೆ
Daily Devotional: ಶತ್ರು ಕಾಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ
Daily Devotional: ಶತ್ರು ಕಾಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ
Nithya Bhavishya: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಎಚ್ಚರ
Nithya Bhavishya: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಎಚ್ಚರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸೆಲ್ಫಿ ಶೋಕಿಗೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ತಲುಪಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹುಚ್ಚಾಟ!
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸೆಲ್ಫಿ ಶೋಕಿಗೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ತಲುಪಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹುಚ್ಚಾಟ!