ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪಿ

ಫೇಬ್ರುವರಿ 1814-ಏಪ್ರಿಲ್​ 1859

ಖಾನ್​ ಬಹಾದ್ದುರ್​ ಖಾನ್​

ಜನೇೇವರಿ 1823-ಫೇಬ್ರವರಿ 1862

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ

ನೆಂಬರ್​ 1828-ಜೂನ್​ 1858

ಹಸರತ್​ ಮೊಹಾನಿ

ಜನೇವರಿ 1875-ಮೇ 1951

ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್​

ಮಾರ್ಚ್​ 1894-ಜನೇವರಿ 1934

ರಾಾಮ್​ ಪ್ರಸಾದ್​ ಬಿಸ್ಮಲ್​

ಜೂನ್​ 1897-ಡಿಸೆಂಬರ್​ 1927

ಉಧಮ್​ ಸಿಂಗ್​

ಡಿಸೆಂಬರ್​ 1899-ಜುಲೈ1940

ಅಶ್ಫಕ್​ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್​1900-ಡಿಸೆಂಬರ್​ 1927

ಕೋಮಾ ರಾಮ್​ ಭೀಮ್​

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1900-​ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 1940

ರಾಜ್​ಗುರು

ಅಗಸ್ಟ್​ 1908-ಮಾರ್ಚ್​ 1931

ಬಟುಕೇಶ್ವರ್​ ದತ್​

ನವೆಂಬರ್​ 1910-ಜುಲೈ 1965

ಪ್ರೀತಿ ಲತಾ ಬಡೋದರಾ

ಮೇ 1911-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 1932

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ
view more
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ
view more