ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಆಯೋಗ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ ₹ 1000 ಕೋಟಿ

ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಆಯೋಗ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ ₹ 1000 ಕೋಟಿ
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)

Assembly Elections 2021: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ನಗದು ₹236.69 ಕೋಟಿ, ₹5.27 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ,₹ 2.22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ₹25.64 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ, ₹176.46 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹446.28 ಕೋಟಿ.

Rashmi Kallakatta

|

Apr 16, 2021 | 7:39 PM

ದೆಹಲಿ: ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ₹ 1000 ಕೋಟಿ . ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಆಯೋಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು  ಹಾಕಿದ್ದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಠ ಆಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು 5 ವಿಶೇಷ ವೆಚ್ಚ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 321 ವೆಚ್ಚ ನಿರೀಕ್ಷರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 25 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ನಗದು ₹27.0 ಕೋಟಿ, ₹41.97 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ , ₹34.4 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ₹15.18 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ, ₹3.69 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ $122.35 ಕೋಟಿ.

ಪುದುಚೇರಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ನಗದು ₹5.52 ಕೋಟಿ, ₹0.70 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ , ₹0.25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ₹3.06 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ, ₹27.42 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹36.95 ಕೋಟಿ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ನಗದು ₹236.69 ಕೋಟಿ, ₹5.27 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ,₹ 2.22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ₹25.64 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ, ₹176.46 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹446.28 ಕೋಟಿ.

ಕೇರಳದಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ನಗದು ₹22.88 ಕೋಟಿ,  ₹5.16 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ , ₹4.06 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ₹1.95 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ, ₹50.86 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹84.91 ಕೋಟಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ನಗದು ₹50.71 ಕೋಟಿ, ₹30.11ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ , ₹118.83 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ₹88.39 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ, ₹12.07 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹84.91ಕೋಟಿ.

ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ನಗದು ₹1.96 ಕೋಟಿ, ₹1.79 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ , ₹1.83 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ₹4.96 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ, ₹0.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹10.84 ಕೋಟಿ.

ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪ್ರಮಾಣ ₹344.85  ಕೋಟಿ, ಮದ್ಯ ₹85.01 ಕೋಟಿ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹161.60 ಕೋಟಿ, ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೌಲ್ಯ ₹139.18 , ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಲೋಹದ ಮೌಲ್ಯ ₹270.80, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ  ₹1001.44 ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕೊವಿಡ್​ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ: ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

(Seizures in Assembly Elections 2021 Crosses Rs 1000 Crores says Election Commission of India)

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Kannada