ಭಾರತದ 5 ಪಟ್ಟಣಗಳು ರಾಕ್ಷಸರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ರಾಕ್ಷಸರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯಾವುವು?

1/5
mysore
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಮಹಿಷಾ-ಊರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು.
2/5
jalandhar
ಪಂಜಾಬ್ ಜಲಂಧರ್: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಪಂಜಾಬ್​ನ ಜಲಂಧರ್ ನಗರ. ಪಂಜಾಬ್​ನ ಜಲಂಧರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ‘ಜಲಂಧರ್’ನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರವು ಜಲಂಧರ ರಾಕ್ಷಸನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.
3/5
gaya
ಗಯಾ: ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗಯಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಸುರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನುತಲುಪುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನು ಬ್ಯಹ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಗಯಾಸುರನ ಶರೀರವನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಗಯಾವನ್ನು ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಶರೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Defferent 5 Cities of india that are named after demons in ancient times see pictures in kannada
4/5
palwal
ಪಲವಲ: ಪಲವಲ ಹರಿಯಾಣದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಇದರ ಹೆಸರು ಪಲಂಬಾಸುರ ಎಂದಿತ್ತು. ಕಾಲಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಲವಲ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.
Defferent 5 Cities of india that are named after demons in ancient times see pictures in kannada
5/5
thiruchirapalli
ತಿರುಚುನಾಪಲ್ಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಸರು ತಿರುಸಿರನ್ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಈತ ಶಿವನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಸಿರ್ಪುರಂ ಎಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದೀಗ ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
Defferent 5 Cities of india that are named after demons in ancient times see pictures in kannada