ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

Yoga Poses: ಯೋಗಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಟೋನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

1/4
ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ:  ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ. ಪಾದಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ಎದೆಗೆ ತಾಗಿಸಿ. 4-5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ: ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ. ಪಾದಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ಎದೆಗೆ ತಾಗಿಸಿ. 4-5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
2/4
ಬಾಲಾಸನ: ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಬುಡವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.  ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ.
ಬಾಲಾಸನ: ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಬುಡವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ.
3/4
ಮಲಸಾನ: ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ. ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರಿ. ನಂತರ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ.
ಮಲಸಾನ: ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ. ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರಿ. ನಂತರ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ.
4/4
ಭುಜಂಗಾಸನ: ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಎರಡೂ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಬಳಿಕ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಭುಜಂಗಾಸನ: ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಎರಡೂ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಬಳಿಕ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Click on your DTH Provider to Add TV9 Kannada