ಗುರುಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಣು , ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪತ್ತೆ

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 10 ರಲ್ಲಿ 1 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಗ್ರಹ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ (ಸೌರಮಂಡಲದ ಹೊರಗೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹ)  ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್‌ಗಳ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 

ಗುರುಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಣು , ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪತ್ತೆ
ಗುರು ಗ್ರಹ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)

ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗಿನ ಜೀವನದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನಿಗೂಢ ದೈತ್ಯ ಅನಿಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿವೆ. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಆತಿಥೇಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಬಿಸಿ ಗುರು  (hot Jupiters) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.  
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅನಿಲ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್‌ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುವಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ‘ನೇಚರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ’ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ “ಫೀಲ್ಡ್ ಗೈಡ್” ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಹದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗುರುಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರದ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ 10 ಗುರು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸಿ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಆತಿಥೇಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಧಕ್ಕಿಂತ (ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹ) ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 10 ರಲ್ಲಿ 1 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಗ್ರಹ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ (ಸೌರಮಂಡಲದ ಹೊರಗೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹ)  ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್‌ಗಳ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅರಿಜೋನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಾಸಾ ಸಗಾನ್ ಫೆಲೋನಾದ ಮೇಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಗುರುಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು (spectra) ಅಳತೆ ಮಾಡಿದರು. “ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು” ಎಂದು ಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅನಿಲ ದೈತ್ಯರ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಲು, ತಂಡವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ (secondary eclipsing) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವಾಗ ಆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. “ಇದು ನಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಹವು ಹೊರಸೂಸುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲಾರೆವು” ಎಂದು ಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅರಿಜೋನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

“ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಬಿಸಿ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಅಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ವಾತಾವರಣವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ರಚನೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು.

“ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸಿ ಗುರುಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ನಂತಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇತರ ಅಣುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು.

“ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ,  ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1947: ಆಪರೇಷನ್ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್’ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನ

Click on your DTH Provider to Add TV9 Kannada