ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಿತಾಮಹನ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಇಡಿಯಾ ರಾಣಿವರೆಗೆ, ಜಿ20 ಆಹ್ವಾನಿತ ದೇಶಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

Cultural Exhibition of G20 Invitee Nations: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಂನಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಿ20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿತ ದೇಶಗಳೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಭಾರತ್ ಮಂಡಪಂನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದವು. ಆಹ್ವಾನಿತ ದೇಶಗಳಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮಾರಿಷಸ್, ನೆದರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಓಮನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಇದರ ಫೋಟೋ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

|

Updated on:Sep 11, 2023 | 3:37 PM

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಿತಾಮಹನ ಪ್ರತಿಮೆ- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬಾಂಗಬಂಧು ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದು. 1920ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 1975ರವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಿತಾಮಹನ ಪ್ರತಿಮೆ- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬಾಂಗಬಂಧು ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದು. 1920ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 1975ರವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಇವರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.

1 / 9
ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಈಜಿಪ್ಟ್​ನ ಚಿನ್ನದ ಮುಖಗವಸು- ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾತನ ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಟುಟನ್​ಖಮುನ್ ಒಬ್ಬರು. ಈ ರಾಜನ ಗೋರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮುಖಗವಸು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಟುಟನ್​ಖಮುನ್ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪ್ಟ್​ನ ದೇವರಾದ ಓಸಿರಿಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಈಜಿಪ್ಟ್​ನ ಚಿನ್ನದ ಮುಖಗವಸು- ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾತನ ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಟುಟನ್​ಖಮುನ್ ಒಬ್ಬರು. ಈ ರಾಜನ ಗೋರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮುಖಗವಸು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಟುಟನ್​ಖಮುನ್ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪ್ಟ್​ನ ದೇವರಾದ ಓಸಿರಿಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2 / 9
ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಮಾರಿಷಸ್​ನ ರವನ್ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ- ಮಾರಿಷಸ್​ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೆಗಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ರವನ್ (Ravann). ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ರವನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಮಾರಿಷಸ್​ನ ರವನ್ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ- ಮಾರಿಷಸ್​ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೆಗಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ರವನ್ (Ravann). ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ರವನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

3 / 9
ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ನೆದರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ನ ಜಿಗ್​ಜ್ಯಾಗ್ ಕುರ್ಚಿ- 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಡಚ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಗೆರಿಟ್ ರೀಟ್ವೆಲ್ಡ್ ಅವರು ಜಿಗ್ ಜ್ಯಾಗ್ ಆಕಾರದ ಕುರ್ಚಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನೂತನ ಎನಿಸುವ ಇಂಥ ಸರಳ ಶೈಲಿಯ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಡಚ್ಚರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ನೆದರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ನ ಜಿಗ್​ಜ್ಯಾಗ್ ಕುರ್ಚಿ- 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಡಚ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಗೆರಿಟ್ ರೀಟ್ವೆಲ್ಡ್ ಅವರು ಜಿಗ್ ಜ್ಯಾಗ್ ಆಕಾರದ ಕುರ್ಚಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನೂತನ ಎನಿಸುವ ಇಂಥ ಸರಳ ಶೈಲಿಯ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಡಚ್ಚರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 / 9
ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ನೈಜೀರಿಯಾದ ರಾಣಿ ಇಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಮೆ- ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬೆನಿನ್ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಣಿ ಇಡಿಯಾ ಅವರ ಶಿರದ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ, 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೊರುಬಾ ಅರಸ ಇಫಾ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇತ್ತು. 1938ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 18 ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ನೈಜೀರಿಯಾದ ರಾಣಿ ಇಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಮೆ- ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬೆನಿನ್ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಣಿ ಇಡಿಯಾ ಅವರ ಶಿರದ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ, 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೊರುಬಾ ಅರಸ ಇಫಾ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇತ್ತು. 1938ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 18 ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

5 / 9
ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಓಮನ್ ದೇಶದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್- ಬಹಳ ಮೃದುವಾದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳುಳ್ಳ ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತು ಇದು. ಓಮನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಕುಸುರಿ ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ದಂತಕಥೆ, ಜಾನಪದ ಕತೆ, ನಿತ್ಯದ ಜೀವನಾನುಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಓಮನ್ ದೇಶದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್- ಬಹಳ ಮೃದುವಾದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳುಳ್ಳ ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತು ಇದು. ಓಮನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಕುಸುರಿ ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ದಂತಕಥೆ, ಜಾನಪದ ಕತೆ, ನಿತ್ಯದ ಜೀವನಾನುಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

6 / 9
ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಸಿಂಗಾಪುರದ ಜಲಕ್ರಾಂತಿ ನ್ಯೂವಾಟರ್- ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶದ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನ್ಯೂವಾಟರ್ (NEWater) ಮತ್ತು ನ್ಯೂಬ್ರಿವ್ (NEWBrew) ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂವಾಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಸಿಂಗಾಪುರದ ಜಲಕ್ರಾಂತಿ ನ್ಯೂವಾಟರ್- ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶದ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನ್ಯೂವಾಟರ್ (NEWater) ಮತ್ತು ನ್ಯೂಬ್ರಿವ್ (NEWBrew) ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂವಾಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

7 / 9
ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಸ್ಪೇನ್​ನ ಕೈಬೀಸಣಿಕೆ- ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ತರಹಾವೇರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೈಬೀಸಣಿಕೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಅಬೇನಿಕೋಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಇದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಸ್ಪೇನ್​ನ ಕೈಬೀಸಣಿಕೆ- ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ತರಹಾವೇರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೈಬೀಸಣಿಕೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಅಬೇನಿಕೋಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಇದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

8 / 9
ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಯುಎಇ ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಕುದುರೆ ಲಗಾಮು- ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ್ದೆನ್ನಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಕುದುರೆ ಲಗಾಮೊಂದನ್ನು ಭಾರತ್ ಮಂಟಪಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾರ್ಜಾ ಆಮೀರರ ಕುದುರೆಯ ಲಗಾಮು ಇದಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಇದ್ದವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಲಗಾಮು ಇದೆ.

ಜಿ20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಯುಎಇ ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಕುದುರೆ ಲಗಾಮು- ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ್ದೆನ್ನಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಕುದುರೆ ಲಗಾಮೊಂದನ್ನು ಭಾರತ್ ಮಂಟಪಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾರ್ಜಾ ಆಮೀರರ ಕುದುರೆಯ ಲಗಾಮು ಇದಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಇದ್ದವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಲಗಾಮು ಇದೆ.

9 / 9

Published On - 3:36 pm, Mon, 11 September 23

Follow us
ಬೆಂಗಳೂರು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಶಾಪ ತಟ್ಟತ್ತೆ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಶಾಪ ತಟ್ಟತ್ತೆ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ
ಬೆಳಗಾವಿ: ನೆರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನದಿ ತೀರದ ಜನರಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳ ಆತಂಕ
ಬೆಳಗಾವಿ: ನೆರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನದಿ ತೀರದ ಜನರಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳ ಆತಂಕ
ಸದನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಬ್ಬರ: ಇದೇನು ಮಂಗಳೂರು ಅಧಿವೇಶನವಾ ಎಂದ ಆರ್​ ಅಶೋಕ್
ಸದನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಬ್ಬರ: ಇದೇನು ಮಂಗಳೂರು ಅಧಿವೇಶನವಾ ಎಂದ ಆರ್​ ಅಶೋಕ್
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು!
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು!
ದರ್ಶನ್​ ನೋಡಲು ಬಂದ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ದರ್ಶನ್​ ನೋಡಲು ಬಂದ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ನಡುವೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಆಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ನಡುವೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಆಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ
ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ;ಸಿಎಂ
ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ;ಸಿಎಂ
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ: ವಾಟಾಳ್
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ: ವಾಟಾಳ್
ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಭಕ್ತನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೋಧ
ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಭಕ್ತನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೋಧ
ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಸನದ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ: ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ
ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಸನದ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ: ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ