ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದೋಷಗಳಿವೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದೋಷಗಳಿವೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

Birth Star: ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಜಾತಕ ತಿಳಿಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇದರ ಅನುಸಾರ ಮಗುವಿನ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಭವಿಷ್ಯ, ದೋಷ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

TV9kannada Web Team

| Edited By: Ayesha Banu

May 18, 2022 | 6:30 AM

ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಅದೃಷ್ಟ, ಅದರ ಗುಣ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವುದನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಜಾತಕ ತಿಳಿಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇದರ ಅನುಸಾರ ಮಗುವಿನ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಭವಿಷ್ಯ, ದೋಷ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ

 1. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ: 1ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ದೋಷವು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 7 ದಿನಗಳ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ಮಗುವಿನ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2, 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಶಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 2. ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ: 3ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ 20 ದಿನ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 27 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ 27 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು. ಉಳಿದ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 3. ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ: 3ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಮಗು 6 ದಿನ ರವಿ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ 16 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಗಂಡಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಜಪ. ಹುಟ್ಟಿದ 16 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 4. ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ: 1 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗು (ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ) ಹುಟ್ಟಿದ 4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ 4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 4ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 10 ದಿನಗಳ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಜಪಂ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ದಾನವನ್ನು ಮೇನಮಾಮ (ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 4 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 5. ಮೃಗಶಿರಾ: ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರುದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ 4ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಮಗು ಜನಿಸಿದ 1 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 6. ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 7. ಪುನರ್ವಸು: ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ , ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರದ 1 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 19 ದಿನಗಳ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ಮೇನಮಾಮ ( ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರದ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಮಗು. (ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಡುವೆ) 19 ದಿನಗಳ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪಂ ತಂದೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ)
 8. ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: 2 ನೇ ಮತ್ತು 3 ನೇ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತಾಯಿಗೆ 19 ದಿನಗಳ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 4ನೇ ಚರಣಕ್ಕೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು.
 9. ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ: 1 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇ ಚರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾನ ಮತ್ತು 4ನೇ ಚರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ದಾನ ಬೇಕು. ಈ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ 1 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು.
 10. ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರ: 1 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ 5 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. 3ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡು ಮಗು 7 ದಿನ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು 3 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ 5 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ.
 11. ಪುಭಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ಚರಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 12. ಉತ್ತರಾ ನಕ್ಷತ್ರ: 1 ನೇ ಚರಣ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 6 ದಿನಗಳು ರವಿ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದೂರವಿಡಬೇಕು. 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ.
 13. ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವು ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ.
 14. ಚಿತ್ತಾನಕ್ಷತ್ರ: 1 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳ ಕುಜ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನನವಾದರೆ 7 ದಿನ ಕುಜ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪಂ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 3ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಿದ್ದರೆ ಕುಜ ಗ್ರಹ ಮಂಡಪಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ.
 15. ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 16. ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ: ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ 12 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 16 ದಿನಗಳ ಗುರು ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉಳಿದ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
 17. ಅನುರಾಧಾ: ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚರಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜ್ಯೇಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
 18. ಜ್ಯೇಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ: ಜನ್ಮ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
 19. ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ: 1 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 7 ದಿನಗಳ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನನವಾದರೆ 7 ದಿನ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇ ಚರಣಂನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ. ಹೋಮಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವುದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ 4ನೇ ಚರಣಕ್ಕೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ.
 20. ಪೂರ್ವಾಷಾಢ: ನಕ್ಷತ್ರದ 1 ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 20 ದಿನಗಳ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪಿತೃಗಂಡವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. 2ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನಡೆದರೆ 20 ದಿನ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಜಪಂ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. 3ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ತಂದೆಗೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಪೂಜೆ, 3ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ತಾಯಿಗೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ 4ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಜನನದ ನಂತರ 12 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು.
 21. ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ: ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 22. ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರ: ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 23. ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 24. ಶತಭಿಷಂ ನಕ್ಷತ್ರ: ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 25. ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 26. ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಚರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 27. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ: 1, 2, 3ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಪೂಜೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ 17 ದಿನ ಬುದ್ಧ ಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಜಪಂ ತಂದೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ ಅದೇ ಶಾಂತಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಕು.
Basavaraj Guruji

ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಗುರೂಜಿ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 9972848937,9972548937

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Kannada