ಅಸೂಯೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎದುರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಅಸೂಯೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಸುಡುವ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿಯುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಸೂಯೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎದುರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಅಸೂಯೆImage Credit source: ABP Live
Follow us
|

Updated on:Nov 19, 2023 | 3:30 PM

ಅಸೂಯೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಸುಡುವ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿಯುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದುವುದು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಈ ಭಾವನೆಯು ಅಸಮಾಧಾನ, ಕೋಪ, ಹಗೆತನ ಮತ್ತು ಕಹಿಯನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಸೂಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪನಂಬಿಕೆ, ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಸೂಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಸಮರ್ಪಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಒಂಟಿತನದ ಭಯ ಅಥವಾ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಅಸೂಯೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. 1.ನಿಮ್ಮ ಅಸೂಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಸೂಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

2.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಸೂಯೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಆತಂಕ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಮರೆತಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

3.ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಸೂಯೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

4. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.

ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

Published On - 3:29 pm, Sun, 19 November 23

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ
ತಾವು ನೋಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮುರಳೀಧರನ್
ತಾವು ನೋಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮುರಳೀಧರನ್
ಎಸ್​ಪಿ ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​
ಎಸ್​ಪಿ ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​
ನನ್ನ ಬಯೋಪಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ: ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್
ನನ್ನ ಬಯೋಪಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ: ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೈಕೆಲ್​ ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡ
ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೈಕೆಲ್​ ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ: ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ: ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ
ಉಡುಪಿ: ಭಜನೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಗೋವು; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​
ಉಡುಪಿ: ಭಜನೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಗೋವು; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​
ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸಿ ಕುಣಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ 
ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸಿ ಕುಣಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ 
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ: ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ: ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ
ಟಿವಿ9 ಡಿಜಿಟಲ್​ ವರದಿ ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಸಿದ್ಧ
ಟಿವಿ9 ಡಿಜಿಟಲ್​ ವರದಿ ಫಲಶ್ರುತಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಸಿದ್ಧ
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ