ಈ ಗಿಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

| Updated By: ಅಕ್ಷಯ್​ ಪಲ್ಲಮಜಲು​​

Updated on: Jun 29, 2024 | 9:29 AM

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಭಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಭಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

1 / 6
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ : ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವು ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡಗಳ ಬಳಿ ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ : ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವು ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡಗಳ ಬಳಿ ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

2 / 6
 ಸೈಪ್ರೆಸ್ ಗಿಡ : ಈ ಗಿಡಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ವಾಸಿವಿದ್ದು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.

ಸೈಪ್ರೆಸ್ ಗಿಡ : ಈ ಗಿಡಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ವಾಸಿವಿದ್ದು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.

3 / 6
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ : ಈ ಮರವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಆದ್ರ ಹಾಗೂ ನೆರಳಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ : ಈ ಮರವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಆದ್ರ ಹಾಗೂ ನೆರಳಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

4 / 6
ಕ್ಲೋವರ್ ಗಿಡ : ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತವ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಲೋವರ್ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೆಡಲೇ ಬಾರದು.

ಕ್ಲೋವರ್ ಗಿಡ : ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡಲು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತವ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಲೋವರ್ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೆಡಲೇ ಬಾರದು.

5 / 6
ನಿಂಬೆ ಗಿಡ : ನಿಂಬೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹುಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತವೆಯಂತೆ.

ನಿಂಬೆ ಗಿಡ : ನಿಂಬೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹುಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತವೆಯಂತೆ.

6 / 6
Follow us
ಈಡಿ ತನಿಖೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಈಡಿ ತನಿಖೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲ
ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲ
ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಸಹಾಯಕ
ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಸಹಾಯಕ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ: ಮಾಗುಂಡಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ: ಮಾಗುಂಡಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ
ಭಾರೀ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್​ ಟವರ್; ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ
ಭಾರೀ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್​ ಟವರ್; ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ
ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಸಿಎಂ
ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಸಿಎಂ
ಅಶೋಕ್​ಗೆ ಸದನದಲ್ಲೇ ಮುಜುಗರವಾಗುವಂತೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಯತ್ನಾಳ್
ಅಶೋಕ್​ಗೆ ಸದನದಲ್ಲೇ ಮುಜುಗರವಾಗುವಂತೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಯತ್ನಾಳ್
ದರ್ಶನ್ ನೋಡಲು ಬಂದು ನಿರಾಶರಾಗಿ ತೆರಳಿದ ನಟ ಶ್ರೀಕಿ
ದರ್ಶನ್ ನೋಡಲು ಬಂದು ನಿರಾಶರಾಗಿ ತೆರಳಿದ ನಟ ಶ್ರೀಕಿ
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ!
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ!