ಎಸ್​ಬಿಐ, ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್.. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

ಎಸ್​ಬಿಐ, ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್.. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ

Interest rate on savings account: ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗೆ (fixed deposits) ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Rashmi Kallakatta

| Edited By: Ghanashyam D M | ಡಿ.ಎಂ.ಘನಶ್ಯಾಮ

Feb 21, 2021 | 10:06 PM

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗೆ (fixed deposits) ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (State bank of India – SBI) ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಶೇ. 2.75 ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದಿಗೆ ಶೇ.2.75 ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಶೇ 2.90 ಬಡ್ಡಿ, ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ₹ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಶೇ 2.90 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹ 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 300 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಶೇ 3 ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದೆ.

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದಿಗೆ ಶೇ. 3 ಬಡ್ಡಿದರವಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಶೇ  2.75, ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ₹ 200 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗೆ ಶೇ 2.75 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಪಂಬಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೇ 3 ಮತ್ತು ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶೇ 3 ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಶೇ 2.90 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 10 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ 3 ಹಾಗೂ ₹ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ 2.75 ಆಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್​ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್​ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಶೇ 3.05 ಬಡ್ಡಿದರವಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರಿಸುವ ನಗದಿಗೆ ಶೇ 3.10 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು

ಆಕ್ಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ  ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ₹ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಗದು ಇರಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ 3.50.

ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಶೇ 2.75 ಬಡ್ಡಿದರವಿದೆ. ₹ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 1 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಶೇ .3.50 ಹಾಗೂ ₹ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಇರಿಸಿದರೆ ಶೇ 4.50 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೇ 3, ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಶೇ 3.5ರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೇ 3, ₹ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಶೇ 3.5ರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 411 ರೂ. ಉಳಿಸಿದರೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40.68 ಲಕ್ಷ: ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸರೆಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್​ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಳಿಗಾಲದ ಇಡಗಂಟಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಾಯ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Kannada