ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೊಳ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗ: ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ ವೈಭವದ ಸ್ಥಳ!

Hindu temples in Pakistan: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಅನೇಕ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಲಯಕಾರನನ್ನು ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ರೂಪ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ (Hindu temples) ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತಿದೇವಿ ತಂದೆ ದಕ್ಷನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶಿವನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಶಿವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕಣ್ಣೀರು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು (Hindu temples).

|

Updated on: Jun 24, 2024 | 6:06 AM

ಆಗ ಕೊಳದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಯಕ್ಷನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಯಕ್ಷ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಎಂದರೆ ಅವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಆಗ ಕೊಳದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಯಕ್ಷನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಯಕ್ಷ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಎಂದರೆ ಅವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

1 / 6
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಸುಮಾರು 5000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಟಾಸರಾಜ ದೇವಾಲಯವು (کٹاس راج مندر  कटासराज  Katas Raj Temples) ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಕ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ದೇವತೆಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸತ್ಗ್ರಹಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಮುಖ್ಯ ದೇವರು.. ಆದರೆ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ವನವಾಸವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಸುಮಾರು 5000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಟಾಸರಾಜ ದೇವಾಲಯವು (کٹاس راج مندر कटासराज Katas Raj Temples) ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಕ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ದೇವತೆಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸತ್ಗ್ರಹಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಮುಖ್ಯ ದೇವರು.. ಆದರೆ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ವನವಾಸವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದರು.

2 / 6
ಕಟಾಸರಾಜ ದೇವಾಲಯವು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು .. ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ವಿಷ್ಣು, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ. ಕಟಾಸರಾಜ ದೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ

ಕಟಾಸರಾಜ ದೇವಾಲಯವು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು .. ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ವಿಷ್ಣು, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ. ಕಟಾಸರಾಜ ದೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ

3 / 6
ಕಟಾಸರಾಜ ದೇವಾಲಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸತ್ತಾಗ ಶಿವನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಾನೆ.. ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೊಳವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಟಾಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಟಾಸರಾಜ ದೇವಾಲಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸತ್ತಾಗ ಶಿವನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಾನೆ.. ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೊಳವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಟಾಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 / 6
ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರರು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಟಾಸ್ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಬಂದರು ಎಂಬ ಕಥೆಯಿದೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರರು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಟಾಸ್ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಬಂದರು ಎಂಬ ಕಥೆಯಿದೆ.

5 / 6
ಆಗ ಈ ಕೊಳ ಯಕ್ಷನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕೊಳದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. ನೀರು ತರಲು ಬಂದ ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮ ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಕೊಳದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಆಗ ಈ ಕೊಳ ಯಕ್ಷನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕೊಳದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. ನೀರು ತರಲು ಬಂದ ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮ ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಕೊಳದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

6 / 6
Follow us
ಶಿಷ್ಯ ವಿನೋದ್ ದೋಂಡಾಳೆ ನಿಧನ, ಭಾವುಕರಾದ ಟಿಎನ್ ಸೀತಾರಾಂ
ಶಿಷ್ಯ ವಿನೋದ್ ದೋಂಡಾಳೆ ನಿಧನ, ಭಾವುಕರಾದ ಟಿಎನ್ ಸೀತಾರಾಂ
ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಸಿಎಂ ತವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭೂಕುಸಿತ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ
ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಸಿಎಂ ತವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭೂಕುಸಿತ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ
ಶಾಸಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಕೂಡದೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ಶಿವಕುಮಾರ್
ಶಾಸಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಕೂಡದೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ಶಿವಕುಮಾರ್
ಮೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತರೇ?
ಮೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತರೇ?
ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವಿಗೆ ಕಾದಿರಲಿಲ್ಲ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವಿಗೆ ಕಾದಿರಲಿಲ್ಲ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಹಗರಣ ಮೈ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ, ಮಳೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ: ಅಶೋಕ
ಹಗರಣ ಮೈ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ, ಮಳೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ: ಅಶೋಕ
ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ನಡೆಯಬಾರದು!
ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ನಡೆಯಬಾರದು!
ಒಪ್ಪೊ ರೆನೋ 12 ಪ್ರೊ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್​​ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಒಪ್ಪೊ ರೆನೋ 12 ಪ್ರೊ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್​​ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
ಶಾಸಕ ಸೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಶಾಸಕ ಸೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ