ಹೆದರಬೇಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ: ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ

ಹೆದರಬೇಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ: ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ

Black Fungus treatment hospitals in Karnataka: ಕೊವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನ ನಂತರ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್​ ಸೋಂಕಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Coronavirus Tracker

Data Till May 17, 10:00 AM

ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ

Fuel Prices in Top Cities (May 18, 2021)

see more